Hata sverige
Varför?

Organisera Dig

Om Oss

SUF

Hata sverige

Sverige är ett land som bygger på exploatering och ojämlikhet. Problemen sträcker sig från rasism och sexism till hemlöshet och polisvåld. För att rädda oss krävs det att vi lär oss hata landet som hatar oss.

Krossa staten

Staten finns där alltid. Den håller koll på oss, den håller oss i schack. Den predikar jämlikhet med ena handen och skickar polisen på feministiska aktivister med andra. Staten är kapitalismens verktyg; den håller arbetarklassens missnöje på en lagom nivå. Revolterar vi finns den där och skjuter oss. Håller vi oss lugna finns den där för att försvara de rika. Om vi som arbetarklass ska kunna bygga ett bättre samhälle måste maktsamhället försvinna. Staten måste krossas, så som den krossar oss.

Inga gränser

Gränserna är nationalismens bästa vän. Genom att dra linjer på kartor splittrar de arbetarklassen i småbitar. Gränser är att hävda rätt till att förbjuda människor bra liv, enbart baserat på förfäder länge sedan döda, och slag länge sedan glömda. Gränser är ett vidigt koncept. Så mycket död, sorg och elände har uppkommit till följd av gränser. Det är dags att inse att våra medmänniskor inte är våra fiender och överge nationsgränser.